Forteca na północy

Twierdza Soroki

Po wycieczkach do podziemnych labiryntów winiarni czas wyjść na powierzchnię. Kolejnym punktem w naszych wycieczkach są Soroki (rum. Soroca). Jest to miasto położone w północo-wschodniej części Mołdawii, około 160 km na północ od Kiszyniowa. Słynne jest z przystani nad Dniestrem, fortecy i bycia stolicą mołdawskich cyganów. Ważnym punktem w mieście jest tzw. świeczka. Jest to, ukończony w 2004 roku, pomnik nad Dniestrem. Oddziela on tereny Ukrainy od Mołdawii.

Nazwa miejscowości pochodzi od Saraków. Byli to mołdawscy biedacy, którzy szukali schronienia w ruinach genueńskiej fortecy. Została ona zbudowana od nowa na zlecenie Stefana Wielkiego w 1489 roku. Początkowo była ona z drewna, dopiero kolejny władca Petru Rareş nakazał przebudowę i zmianę drewna na granit. Nastąpiło to w latach 1543 – 1546. Forteca została umieszczona na planie koła z pięcioma bastionami rozmieszczonymi na jego obwodzie. Następnie umieścił tam garnizon wojskowy. Zadaniem fortecy była obrona wschodnich terenów Mołdawii oraz samego miasta handlowego, przed najazdami Turków i Kozaków.

Kolejna przebudowa zamku nastąpiła po koniec XVII w., kiedy objęły ją wojska polskie pod wodzą Krzysztofa Rappa. Wzmocniono mury, zbudowano kazamaty, wykopano fosy i studnię (można oglądać ją do dziś). Forteca odegrała również swoją rolę w walkach z Turkami. Przetrwała ona sześciotygodniowe oblężenie w 1699 roku. Polacy opuścili Soroki po podpisaniu pokoju karłowickiego.

Twierdza po raz ostatni była oblegana w 1711 roku w trakcie wojny rosyjsko-tureckiej. Po spaleniu w 1739 roku powoli popadała w ruinę. Nikt nie dbał o jej odbudowę z powodu zmian układu sił i spadku jej militarnego znaczenia. Miasto od XIX w. rozwijało się dzięki położeniu na szlaku handlowym.

Fot. Photobank MD from Chisinau, Moldova, CC0, via Wikimedia Commons