Mołdawia w pigułce

Kościół w Mołdawii

Republika Mołdawi, Mołdawia (Moldova, Republika Mołdawii, czasem używa się nazwa „Mołdowa” oficjalnie tylko Republika Mołdowy) – jest państwem położonym Europie Wschodniej. Mołdawia powstała po rozpadzie Związku Radzieckiego, w skład którego wchodziła w latach od 1940 do 1991 (z małą przerwą w latach 1941-44), która była kontynuacją Hospodarstwa Mołdawskiego (jednak część byłego hospodarstwa aktualnie znajduje się obecnie w granicach Rumunii). Mołdawia graniczy z Rumunia oraz Ukrainą. W jej skład wchodzi także republika Gagauzji, w której używa się powszechnie jeszcze do dzisiaj języka rosyjskiego, mimo tego, że Rosjanie stanowią tylko niewielką część ludności tego obszaru. Z kolei rdzenną ludność Gagauzji (Gagauz Yeri) (ponad 80%) stanowią tureckojęzyczni prawosławni chrześcijanie. Istnieje oddzielna jednostka, która nie uznaje zwierzchnictwa Kiszyniowa jest tzw. Naddniestrze, czyli Naddniestrzańska Republika Mołdawska lub Mołdawska Republika Naddniestrza. 

Jedyna część jaka jest kontrolowana przez rząd mołdawski na zachód od Dniestru; to Naddniestrze (część na wschód od Dniestru zamieszkana w większości przez Rosjan i Ukraińców ze stolicą w Tyraspolu) Naddniestrze ogłosiło niepodległość po upadku Związku Radzieckiego i od czasu krótkiej wojny domowej jest niezależne od rządu w Kiszyniowie. Trwają rozmowy zjednoczeniowe, w których pośredniczy OBWE, już od kilku lat, niestety bez efektów. Władze w Tyraspolu dążą do zjednoczenia „symetrycznego”, w którym obie części Mołdawii będą miały takie same prawa, władze mołdawskie zaś opowiadają się za zjednoczeniem „asymetrycznym”, w ramach którego Naddniestrze otrzyma szeroką autonomię.

Bardzo niewielka część Mołdawian opowiada się za zjednoczeniem z Rumunią, w zorganizowanym w 1994 roku referendum w tej sprawie, większość obywateli kraju opowiedziała się przeciwko zjednoczeniu (94,4% za niepodległością). 

Warunki naturalne Mołdawii

Klimat Mołdawii jest klimatem umiarkowanym kontynentalny, na południu raczej suchy, ze stosunkowo łagodną zimą i długim gorącym latem. Średnia temperatura w styczniu od –5°C na północy do –3°C na południu, w lipcu odpowiednio 19°C i 22°C (w Kiszyniowie absolutne minimum –30°C, maksimum 39°C). Roczna suma opadów to 400 mm na południu kraju do 560 mm na północy kraju. Opady raczej wiosenno-letnie o charakterze mocnych ulew. Pokrywa śnieżna ustala się i zachowuje tylko w czasie najchłodniejszych zim. Przeważają raczej wiatry północno-zachodnie. Zimą pojawiają się częste odwilże.

Mołdawia leży w międzyrzeczu Dniestru i Prutu (Besarabia) oraz na wąskim pasie na lewym brzegu Dniestru (Naddniestrze). Powierzchnia równinna, pocięta jest głębokimi dolinami rzecznymi oraz wąwozami. Występuje tutaj kras, a  średnia wysokość terenu wynosi 147 m. Ponad 75% powierzchni kraju, znajduje na wysokości poniżej 200 m.

Rzeki Republiki Mołdawii: Dniestr (długość w granicach Mołdawii 657 km) z dopływami Stary Reut, Byk i Botna oraz Prut (graniczna na dł. 695 km) należą do dorzecza Morza Czarnego. W części wyżynnej znajdują się dobrze zachowane dąbrowy (lesistość kraju ok. 9%), nad rzekami – lasy łęgowe. Stepy (od kwietnych po ostnicowe) zostały niemal w całości zaorane i służą do uprawu roli (gleby czarnoziemne). Rezerwat Kodry (ponad 5 tysięcy ha) utworzony został w roku 1971 dla ochrony kompleksu lasów liściastych (dąb, jesion, grab, buk, lipa). Pod ochroną aklimatyzacyjną  są maral i jeleń.