Co warto wiedzieć o języku mołdawskim?

Język mołdawski należy do grupy języków wschodnioromańskich. Najczęściej utożsamia się go z językiem rumuńskim, inni językoznawcy uznają go za dialekt. Dawniej był oficjalnie uznany za język urzędowy w Mołdawii.

Jaki język jest narodowym językiem Mołdawii?

Obecnie językiem urzędowym Mołdawii jest język rumuński – taką decyzję wydał Trybunał Konstytucyjny Mołdawii w 2013 roku. Z kolei określenie „język mołdawski” oznacza po prostu język rumuński używany na terenach Mołdawii.

Z kolei w Rumunii mowa mołdawska to po prostu dialekt języka rumuńskiego – nie ma oficjalnego statusu. Co ciekawe, część badawczy uważa, że to język rumuński jest odmianą języka mołdawskiego.

Alfabet

Do zapisywania języków mołdawskiego i rumuńskiego stosowano cyrylicę, ale w latach 1860-1862 oficjalnie zastąpił ją alfabet łaciński.

Język narodowy w Naddniestrzu

Język mołdawski zachował jednak status języka urzędowego w Naddniestrzu, regionie Mołdawii. Jest on zapisywany cyrylicą. Trudno jednak wymienić ważne różnice między nimi – są to między innymi regionalizmy oraz archaizmy. Różnice w ortografiach z kolei to rezultat funkcjonowania dwóch niezależnych organów regulujących normy językowe – tj. Rumuńskiej oraz Mołdawskiej Akademii Nauk.

Język mniejszości mołdawskich

Język mołdawski jest też używany poza terenami Mołdawii – to ojczysta mowa mniejszości mołdawskich między innymi na Ukrainie – w historycznych regionach jak Podole, Bukowina, Odesszczyzna i Zaporoże – a także w Rosji i Rumunii.

Ewelina