Criva – trójstyk granic Mołdawii, Ukrainy i Rumunii

Criva Mamałyga - trójstyk granic Mołdawii, Ukrainy i Rumunii

Criva to malownicza miejscowość położona w dolinie rzeki Prut, w pobliżu trójstyku granic Mołdawii, Rumunii i Ukrainy. Na terenie tej wsi znajduje się najdalej na zachód wysunięty punkt Mołdawii oraz istotne mołdawsko-ukraińskie przejście graniczne o nazwie Criva−Mamałyga, które stanowi kluczowy punkt na ukraińskiej drodze krajowej N10 (łączącej się tu z międzynarodową drogą M14) oraz linii kolejowej.

Jednym z unikalnych elementów terenu Crivy jest gipsowy kamieniołom, który stanowi dostęp do jaskini o nazwie „Kopciuszek” (ukr. Попелюшка, Popeluszka; ros. Золушка, Zołuszka; rum. jaskinia Emila Racovițy, Emil Rakowica). Ta fascynująca jaskinia biegnie pod terytorium zarówno Ukrainy, jak i Mołdawii i ma imponującą długość wynoszącą około 90 kilometrów. „Kopciuszek” zajmuje ośme miejsce na liście najdłuższych jaskiń na świecie oraz trzecie wśród jaskiń w skale gipsowej. Jest ona charakterystyczna dzięki rozbudowanym formacjom stalaktytowym.

Historia Crivy sięga roku 1520, kiedy to miejscowość ta została po raz pierwszy wspomniana. W wyniku pokoju w Bukareszcie, kończącego wojnę rosyjsko-turecką, Criva wraz z całą Besarabią stała się częścią Imperium Rosyjskiego (1812). Do roku 1918 wchodziła w skład własności lipkańskiego ujezdu w guberni besarabskiej.

W 1859 roku wieś zamieszkiwało 857 osób, w tym 420 mężczyzn i 437 kobiet. Funkcjonowało tu 135 gospodarstw rolnych oraz cerkiew prawosławna. W 1886 roku liczba mieszkańców wzrosła do 1135, a liczba gospodarstw do 207.

W okresie od 1918 do 1940 oraz od 1941 do 1944, Criva znajdowała się w granicach Królestwa Rumunii (w ówczesnym Judeţul Hotin, Plasa Lipcani). W latach 1940–1941 i 1944–1991 była częścią Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a następnie w niepodległej Mołdawii.

ds, fot. tarosys, Wikipedia Commons