Co warto zobaczyć w Kiszyniowie

Kiszyniów

Do Kiszyniowa można się wybrać korzystając z oferty biura podróży lub też dojechać własnym samochodem. Kiszyniów jest pięknym miastem, na którego rozwój i kształtowanie się wpływ miało wiele kultur, co widać w wielu miejscach. Jednym z takich przykładów jest łuk triumfalny znajdujący się w centrum miasta, tuż obok katedry. Tradycja budowania łuków triumfalnych pochodzi z czasów starożytnych. Symbolizowały one wygrane wojny. W Kiszyniowie został on wybudowany w 1841 roku przez Rosjan, aby uczcić zwycięstw nad Turkami. Tuż nad łukami znajduje się duży zegar. Tuż pod zwieńczeniem łuków zawieszony jest miedziany dzwon. Jednak to kuranty wygrywają melodię, gdy wybije pełna godzina. Duży dzwon oraz kilka mniejszych powstały z przetopionych łupów wojennych, które Rosjanie zdobyli w trakcie potyczek z imperium Osmańskim. Zabicie w dzwony miało symboliczny charakter przejęcia Kiszyniowa z rąk tureckich przez Rosjan. Obecnie łuk stanowi symbol czasów, gdy tereny Mołdawii znajdowały się pod rządami Rosji.

Tuż za łukiem triumfalnym znajduje się katedra Kiszyniowa. Została ona zbudowana w latach 30. XIX w. przez Rosjan jako neoklasyczna budowla zaprojektowana przez Abrama Mielnikova. Był to jeden z elementów planu Rosjan na rozwój centrum miasta. Kościół został zniszczony w walkach w trakcie trwania II Wojny Światowej. Został on natychmiast odbudowany, jednak wieża dzwonnicza została zniszczona przez Rosjan w 1962 roku. Po odzyskaniu niepodległości przez Mołdawię, wieża została odbudowana w 1997 roku.

O Kiszyniowie

Kiszyniów (moł. Chişinău) jest stolicą i największym miastem Mołdawii. Jest centrum handlu i przemysłu środkowej Mołdawii. Położony jest nad rzeką Byk- prawy dopływ Dniestru. Miasto liczy ponad 650 tysięcy mieszkańców. Nazwa Kiszyniów pochodzi prawdopodobnie od starorumuńskiego słowa chişla („źródło”) i nouă („nowy”), ponieważ miasto zostało zbudowane wokół źródła. Obecnie źródło jest zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Puszkina i Albişoara. Ale to tylko jedno z kilku przypuszczeń… Proporcje pomiędzy zielenią, a zabudowaniami spowodowały, że Kiszyniów jest jednym z najbardziej „zielonych” miast kraju i Europy.

Kiszyniów założono w 1466 roku na terenie Hospodarstwa Mołdawskiego. Niedługo później miasto dostało się pod panowanie Turków do 1812 roku, kiedy to Carstwo Rosyjskie zaanektowała miasto i tereny przyległe. Powstała wtedy gubernia Besarabska, której Kiszyniów był stolicą. Następnie w 1918 roku Besarabia stała się częścią Rumunii…jednak nie na długo, ponieważ w 1940 roku została „wchłonięta” przez ZSRR. Wtedy Kiszyniów stał się stolicą Mołdawii Radzieckiej. W wyniku wojny niemiecko- radzieckiej w 1941 roku, miasto po raz kolejny stało się częścią Rumunii. Od 1944 roku do 1991 Kiszyniów był stolicą Mołdawskiej SRR. Mołdawia ogłosiła niepodległość 23 maja 1991 roku. Stolicą kraju ogłoszono Kiszyniów.