Język mołdawski

Flaga Mołdawii na murze

Z językiem mołdawskim sprawa jest skomplikowana. Język mołdawski był kiedyś oficjalnie uznawany za język urzędowy w Mołdawii, ale obecnie językiem urzędowym kraju jest język rumuński, a nazwa „język mołdawski” oznacza tak na prawdę język rumuński stosowany na terytorium Mołdawii. Prawda, że zagmatwane?

Język mołdawski utożsamiany jest bowiem z językiem rumuńskim i uznawany za jego dialekt, czyli odmianę regionalną. Między tymi językami nie występują znaczące różnice.

Podobnie jak w Rumunii także w Mołdawii nie stosuje się już cyrylicy tylko alfabet łaciński. Inaczej jest w Naddniestrzu, gdzie język mołdawski zapisywany jest  za pomocą uproszczonej cyrylicy, a więc grażdanki.

Szacuje się, że w tej chwili na świecie ok. 10 milionów ludzi posługuje się językiem mołdawskim.

PS. Polska po mołdawsku w zapisie cyrylicą to Полония.